Duurzaam ondernemen

De Bie Groentenverwerking hecht grote waarde aan duurzaam ondernemen, zo kopen wij streekproducten in evenals Fair Trade producten.
Het afval wordt bij ons bewust gescheiden. Er zijn aparte bakken voor hout, papier en karton. AGF afval wordt verzameld in aparte bakken, bestemd voor de veeteelt.
 
Ons wagenpark voldoet aan de Euro 5 norm. Wij streven ernaar de routes zo efficiënt mogelijk te plannen. Wij willen eraan bijdragen om de negatieve effecten van transport op het milieu en de ecosystemen zo veel mogelijk te beperken. Om dit te controleren worden wij via onze partner Multifood jaarlijks gecontroleerd in verband met de ISO 14001 certificering van Multifood.
 
De Bie Groentenverwerking draagt zorg voor het welzijn van haar werknemers. Ons beleid is gericht op gelijke kansen, het elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers.
 
Ons bedrijf draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze cliënten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige technologieën en werkwijzen. Onze organisatie is altijd voorbereid op eventuele calamiteiten. Ook besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling, naleving en de voortdurende verbetering van beleidsmaatregelen, om zeker te zijn dat onze relaties voldoende informatie krijgen over de beoogde toepassing en productprestaties. Veel normen hiervan zijn dan ook vastgelegd in onze IFS certificering.
 
Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen staat naast Duurzaamheid hoog in het vaandel bij De Bie Groentenverwerking. Onze maatschappelijke verantwoording hebben wij weergegeven in onderstaande matrix.